Een val van de trap, een brandwonde in de keuken, een kind dat gewond raakt tijdens een gezinsvakantie in het buitenland…allemaal onvoorziene voorvallen die uw dagelijkse leven grondig in de war kunnen sturen en ernstige financiële gevolgen met zich meebrengen.

Met de verzekering individuele ongevallen accidental cash geniet u een bescherming op maat, aangepast aan uw persoonlijke situatie en uw behoeften.

Voordelen

vink een gewaarborgd kapitaal

Het bedrag van het verzekerd kapitaal wordt onmiddellijk gestort:

  • in geval van volledige blijvende invaliditeit of bij overlijden
  • als gevolg van een ongeval in het privéleven.

vink een contract op maat

  • u kiest uw waarborgniveau van 50.000, 75.000 of 100.000 euro
  • u duidt ook de begunstigden aan in geval van overlijden: uw kinderen, uw partner of iemand anders.

vink efficiënte bijstanddiensten

Met accidental cash genieten u en uw gezinsleden, ongeacht de gekozen formule, bijstanddiensten zoals:

  • repatriëring en tenlasteneming van uw gezinsleden in de hele wereld
  • zoeken naar een thuishulp tijdens uw ziekenhuisopname.

vink een gewaarborgd kapitaal vrijgesteld van belastingen

Het gewaarborgd kapitaal is volledig vrijgesteld van directe belastingen bij de uitbetaling aan de aangeduide persoon of personen. U kunt de begunstigden van uw contract wijzigen in de loop van het contract.  

Voor wie?

Accidental cash is een financiële waarborg die het hele gezin en alle gezinssituaties beschermt. Uit de voorgestelde formules kiest u de formule aangepast aan uw persoonlijke situatie en behoeften.

Of u als individu, als koppel of voor het hele gezin intekent, een enkel contract volstaat! Het contract is aanpasbaar en de initiële waarborgniveaus kunnen worden aangepast aan de evolutie van uw persoonlijke situatie.

Tarief en kosten

Met accidental cash hebt u de zekerheid dat u en uw familie geniet van aantrekkelijke dekkingen, en dit voor 26 euro per maand ( formule Confort en categorie Duo).

U ontvangt:

  • een dagvergoeding van 30 euro bij opname in een ziekenhuis
  • een kapitaal van 50.000 euro, in afwachting dat alle formaliteiten geregeld zijn, voor het geval dat iemand spijtig genoeg komt te overlijden of in indien iemand invalide wordt.

De bijdragen blijven vast en verhogen noch met de leeftijd noch tijdens de looptijd van het contract. Ze blijven bovendien ongewijzigd ongeacht het aantal verzekerde minderjarige of studerende kinderen tot de leeftijd van 25 jaar.

Interesse? Bel of mail ons voor meer informatie hierover.