D@ylife protect biedt bescherming en bijstand na een ongeval in het privéleven en beschermt u tegen de risico’s van het internet.

Voordelen

vergoedend karakter

Dankzij het vergoedende karakter van de verzekering tegen ongevallen in het privéleven, wordt het bedrag van de schadevergoeding na een ongeval met blijvende ongeschiktheid of overlijden tot gevolg, aan uw persoonlijke situatie aangepast: leeftijd, beroep, inkomen…

Deze schadevergoeding kan oplopen tot 1 miljoen euro.

formule single of formule gezin

Naargelang uw gezinssituatie hebt u de keuze uit:

 • de formule single, die u als alleenstaande beschermt
 • de formule gezin, die ook de bescherming van uw gezin waarborgt. Zo zijn al uw gezinsleden met een en hetzelfde contract verzekerd.

eenvoudig te onderschrijven

D@ylife protect is eenvoudig te onderschrijven:

 • geen medische selectie
 • bij blijvende ongeschiktheid, zult u vanaf een interventiedrempel van 5% of 30% een vergoeding genieten. U bepaalt deze drempel zelf bij de onderschrijving van het contract.

Ongevallen privéleven

Elk jaar zijn meer dan 200.000 Belgen het slachtoffer van een ongeval in het privéleven. Een ongeval is snel gebeurd, maar de gevolgen ervan kunnen uw leven veranderen.

Bij een ernstig ongeval in het privéleven met blijvende ongeschiktheid of overlijden tot gevolg, zorgt de verzekering tegen ongevallen in het privéleven van AXA ervoor dat uw toekomst en die van uw gezin wordt veiliggesteld.

een schadevergoeding op maat

Bij blijvende ongeschiktheid houdt dit bedrag, in voorkomend geval, rekening met alle door de arts vastgestelde schadeposten die in gemeen recht worden vergoed, onder andere:

 • toekomstig inkomensverlies of toekomstige meerinspanningen als u uw werk niet meer als voordien kunt uitvoeren,
 • toekomstige morele schade,
 • toekomstige kosten voor de permanente herinrichting van uw woning en/of voertuig
 • toekomstige hulp van een derde vanaf de consolidatiedatum.

ook bij onverwacht overlijden van de verzekerde

De formule d@ylife protect gezin houdt rekening met zowel de morele schade als het werkelijke economische verlies van de begunstigde. Zo laat deze formule ook uw gezinsleden niet in de steek.

overal beschermd

Met d@ylife protect kunt u, onder bepaalde voorwaarden, in volgende situaties op de nodige bescherming rekening:

 • bij u thuis: een val, een brandwonde…
 • tijdens uw vrije tijd en vakanties: fietsen, skiën, knutselen…
 • bij het beoefenen van alle sporten, zelfs risicosporten: duiken, rafting, parachutespringen…
 • in het kader van uitzonderlijke gebeurtenissen: storm, overstroming, oproer…

nuttige bijstandsverlening

Naast een 24 uur op 24 beschikbare infolijn, biedt d@ylife protect volgende waaier aan bijstandsdiensten:

 • onmiddellijke bijstand, onder andere:
  • huishoudhulp
  • kinderoppas
 • bijstand na het ongeval, bestaande uit 2 luiken:
  • onafhankelijk van de interventiedrempel:
   • informatieverlening
   • thuisonderwijs
  • afhankelijk van de interventiedrempel:
   • intrek in een aangepaste instelling
   • hulp bij terugkeer naar het beroepsleven.

noodzakelijke aanvulling

Net zoals de optie ‘veiligheid van de bestuurder’ u bij uw autoverzekering optimaal beschermt in geval van een ongeval, bijvoorbeeld wanneer u gewond raakt bij een auto-ongeval in fout,  dicht d@ylife protect de dekkingsgebreken op de markt met een bescherming bij ongevallen in het privéleven.

Met d@ylife protect kunt u gerust zijn: alle toekomstige blijvende schade (lichamelijk, moreel, esthetisch en economisch) voortvloeiend uit een ongeval in het privéleven veroorzaakt door uzelf, is gedekt.

E-protection

98% van de Belgische gezinnen vindt dat internet deel uitmaakt van hun dagelijkse leven. De internetrisico’s zijn dus meer dan ooit in uw leven aanwezig.

surfen in alle veiligheid

Met d@ylife protect bent u gewapend tegen volgende gevaren van het internet:

 • aantasting e-reputatie: verspreiding van schadelijke informatie op het internet, in de zin van inbreuk op uw privéleven en uw persoonlijke gegevens, zonder uw toestemming.
 • identiteitsdiefstal: niet-toegestaan gebruik van uw identificatiegegevens
 • frauduleus gebruik van betaalmiddelen: een derde gebruikt uw bankgegevens en verwerft ermee goederen en/of diensten in uw naam
 • geschil met een e-handelaar over de aankoop van een roerend lichamelijk goed: onvolledige of gebrekkige levering, levering niet conform het effectief gekochte roerende lichamelijke goed
 • geschil met een e-handelaar over de aankoop van een dienst: de uitgevoerde prestatie komt niet overeen met de aanbieding online
 • deze 5 bovenstaande dekkingen zijn eveneens verworven bij gebruik van een met internet verbonden toestel (smartphone, tablet …).

een complete vergoeding

Met d@ylife protect kunt u bij bovenstaande gevallen, steeds een beroep doen op:

 • telefonische juridische bijstand
 • juridische begeleiding: verdediging van uw rechten in der minne en.of juridisch indien noodzakelijk
 • de betaling van de onkosten van een specialist voor het opruimen of verdringen van informatie op het internet bij aantasting van uw e-reputatie
 • een schadevergoeding: zal betaald worden, bij gebrek aan een oplossing van het geschil (behalve in geval van aantasting e-reputatie). Het bedrag van deze vergoeding hangt af van uw situatie en de betrokken dekking.

Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van de aantrekkelijke jaarlijkse tarieven van d@ylife protect, naargelang de gekozen interventiedrempel, 5% of 30% blijvende ongeschiktheid.

ongevallen privéleven, inclusief bijstand

d@ylife protect: algemene voorwaarden