Overzicht van de waarborgen

Annuleringsverzekering

Terugbetaling van de annulerings- of Wijzigingskosten in geval van:

 • Ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, een familielid tot de 2de graad of een professionele vervanger
 • Zwangerschap indien uw reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en indien het contract voor het begin van de zwangerschap werd onderschreven
 • Complicatie tijdens de zwangerschap
 • Overlijden van een aanverwante minderjarige tot de 3de graad
 • Echtscheiding of feitelijke scheiding
 • Zware schade aan uw woning
 • Ontslag
 • Herexamen
 • Immobilisatie van een privé voertuig ten gevolge van een pech die zich in de 5 dagen voor het vertrek naar de reisbestemming met de auto voordoet.
 • Onmogelijkheid om de vereiste vaccins te ontvangen
 • Diefstal van identiteitsdocumenten of visum, weigering van visum, toegangsweigering tot het land
 • Oproeping voor een militaire of humanitaire missie
 • Verdwijning of kidnapping
 • Overlijden van uw kat, hond of paard
 • Onverwachte uitzetting uit uw huurwoning

Compensatiereis

Wie om dringende redenen zijn reis vroegtijdig moet onderbreken en wordt gerepatrieerd, ontvangt een vergoeding

Bijstand Personen

 • Medische kosten in het buitenland worden terugbetaald
 • Wij ( Allianz ) organiseren en vergoeden alle kosten voor uw repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
 • Indien u door ziekte, ongeval of overlijden uw verblijf dient te verlengen of verbeteren, betalen Wij ( Allianz ) uw extra hotelkosten en regelen Wij ( Allianz ) uw terugkeer
 • Wij ( Allianz ) vergoeden uw medische nabehandelingskosten in België tot € 6 250 na een ongeval in het buitenland
 • Familiale bijstand in geval van hospitalisatie van een minderjarige of een alleenreizende
 • Wij ( Allianz ) regelen en vergoeden uw vervroegde terugkeer omwille van dringende redenen: hospitalisatie of overlijden van een naaste, zware schade aan uw woning…
 • Opsporings- en reddingskosten, ook buiten de skipistes
 • Verzending van geneesmiddelen, prothesen, brilglazen, contactlenzen, vervangingsbagage
 • Vervanging van verloren identiteitsdocumenten
 • Voorschot tot € 2 500 bij onvoorziene uitgaven
 • Terugbetaling skipas tot € 125 in geval van repatriëring, hospitalisatie of een breuk
 • Terugbetaling telefoonkosten tot € 125 naar Global Assistance en naar uw verzekeringstussenpersoon
 • Psychologische bijstand in geval van overlijden in het buitenland
 • Vergoeding van uw verlengingskosten ter plaatse. Maximaal € 120 per dag per persoon gedurende maximaal 5 dagen.

Bijstand Voertuigen

 • Pechverhelping en sleepdienst
 • Voertuigen geen leeftijdsbeperking
 • Caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd
 • Repatriëring van het voertuig, de passagiers, het reisgoed en de huisdieren
 • Extra hotelnachten bij diefstal of herstelling ter plaatse
 • Verzending van wisselstukken
 • Voortzetting van de reis naar de bestemming
 • Terughalen van het achtergelaten voertuig
 • Stallingskosten tot € 65
 • Juridische bijstand bij verkeersongeval: de erelonen van advocaten tot € 1 250 en een voorschot voor de strafrechtelijke borgsom tot € 12 500
 • Vervangwagen inbegrepen

Home Assistance

 • Bijstand bij zware schade aan uw woning
 • Slotenmaker (kosten tot € 100)
 • Inlichtingendienst
 • Kinderoppas

Reisgoed/bagageverzekering

Vergoeding bij:

 • Diefstal, beschadiging
 • Verlies of laattijdige aflevering door het openbaar vervoer
 • Kosten voor de strikt noodzakelijke aankopen bij laattijdige aflevering van het reisgoed door het openbaar vervoer

Kapitaal Reisongevallen

Vergoeding na ongeval in het buitenland bij:

 • Overlijden
 • Blijvende invaliditeit