Altijd gerust op het internet.

Ons leven stopt vandaag niet meer aan het computerscherm, het gaat verder op internet. Ook daar lopen u en uw gezin risico. Iemand kan uw identiteit stelen, iemand kan een ongepast filmpje van u of uw kinderen op YouTube plaatsen, of een pestcampagne op tegen uw kinderen beginnen op Facebook …

Met LAR FAMILY gaan u en uw kinderen altijd gerust het internet op, want ook uw digitale leven is gewaarborgd.

De LAR-experts kunnen zelfs er voor zorgen dat schadelijke informatie over u of uw gezin op het internet verdwijnt of veel moeilijker te vinden is.

Lees alles over eProtect in onze brochure.

Dit E-Product kan zowel stand alone als gecombineerd worden aangekocht tegen een jaarlijkse premie van €94.05. 

Enkele voorbeelden

WAT ALS … 

… iemand uw identiteit en e-mailadres steelt om een andere burger te bedreigen en te stalken via het internet.

Wij laten het daar niet bij en schakelen meteen een internetspecialist en advocaat in om uw belangen te verdedigen. Als we de identiteit van de dader kunnen achterhalen, zorgen we ervoor dat alle schade die u geleden hebt, vergoed wordt.

… uw bankgegevens worden gestolen en gebruikt voor de aankoop van computermateriaal. Een tijdje later valt de factuur bij u in de bus.

We helpen u de koop en vooral de debitering ongedaan te maken.

… iemand laster over u verspreidt op het internet en de sociale media.

Wij zetten experts aan het werk om die negatieve informatie te laten verdwijnen of te verdringen. En een gespecialiseerde advocaat zorgt ervoor dat u een correcte schadevergoeding krijgt.

… uw zoon ervan wordt beticht een pestcampagne te voeren via de sociale media, tegen een klasgenoot.

De zaak loopt uit de hand en er wordt klacht neergelegd. indien het Parket beslist om u en/of uw zoon te vervolgen, dan nemen wij de kosten en erelonen te laste van de advocaat die u voor de strafrechter zal verdedigen.

… u enkele flessen wijn koopt op het internet van een zogezegd gespecialiseerde firma. Later blijkt u te hebben ingeschreven voor een minimale maandelijkse afname van zes flessen. En dit een jaar lang. De ‘kleine lettertjes’ in de verkoopsvoorwaarden waren absoluut niet duidelijk.

We proberen een minnelijke oplossing te vinden met de handelaar. Indien dit niet mogelijk blijkt, neemt u een advocaat onder de arm die zal trachten het contract nietig te verklaren. Wij nemen uiteraard de kosten van deze advocaat op ons.

… uw kinderen enkele foto’s van het internet nemen om de website van hun sportclub te verfraaien. De bewuste foto’s blijken echter auteursrechtelijk beschermd, en er komt een claim van de fotograaf.

Dan staan wij u juridisch bij om dit zo goed mogelijk op te lossen.

uw verzekeringscontract Rechtsbijstand bestaat uit :

  • specifieke bijzondere voorwaarden voor elke cliënt
  • specifieke speciale voorwaarden voor de gekozen formule FULL, FLEX of FIX
  • specifieke algemene voorwaarden, algemene en administratieve bepalingen genaamd, voor alle producten LAR Verzekering Rechtsbijstand.

U vindt de Algemene Voorwaarden voor LAR Family hier.