De zomervakantie staat voor de deur. Het is dan ook nuttig om enkele tips te geven aan wie zich geroepen voelt om de buitenlandse wegen te verkennen.

  • Wat moet u doen bij een verkeersongeval in het buitenland?
  • Opgelet met verkeersinbreuken in het buitenland!
  • Let op wat u ondertekent als u een auto huurt!

Wat moet u doen bij een verkeersongeval in het buitenland?

Het is aangewezen om vóór uw vertrek te controleren of alle boorddocumenten in orde zijn en of u over een Europees aanrijdingsformulier beschikt in uw eigen taal. Zo bent u niet afhankelijk van een document in een vreemde taal waarbij u de vertaling niet kunt checken.

U moet het aanrijdingsformulier met dezelfde zorg en aandacht invullen als bij een ongeval in België. Bovendien moet u extra waakzaam zijn inzake de correctheid van de gegevens bezorgd door de tegenpartij. Het feit dat het ongeval in het buitenland plaatsvond, maakt de situatie immers alleen maar complexer.

Zoveel mogelijk foto’s nemen met uw smartphone (voertuigen en hun nummerplaten, identiteits- en verzekeringsdocumenten van de tegenpartij …) kan in bepaalde gevallen een erg nuttige voorzorgsmaatregel zijn.

Bij een vluchtmisdrijf of wanneer de tegenpartij weigert om een aanrijdingsformulier in te vullen, moet u onmiddellijk klacht indienen bij de lokale autoriteiten en goed noteren welke overheidsinstantie precies het proces-verbaal opgesteld heeft, alsook het nummer van dit proces-verbaal.

Opgelet met verkeersinbreuken in het buitenland!

De tijd dat toeristen tijdens hun verblijf in het buitenland ongestraft verkeersinbreuken konden plegen en nadien ongestoord naar huis reden, is voorbij. Meer en meer akkoorden werden afgesloten tussen Europese landen over de uitwisseling van informatie om de identificatie en vervolging van buitenlandse bestuurders te vergemakkelijken. Het risico om vervolgd te worden in eigen land of tijdens een volgend verblijf in het betrokken land is dan ook reëel.

We hebben het bijvoorbeeld over automatische snelheidscontroles in Frankrijk, waarbij het erg belangrijk is om binnen de voorziene termijnen te reageren. Zo niet zal de boete drastisch de hoogte ingaan ( https://www.antai.gouv.fr/ nl/publiques/accueiletranger ).

Of denk ook aan de befaamde zones met beperkte snelheid in grote Italiaanse steden ( http://www.ambafrance-it.org/Voyager-en-Italie-attention-ala ), een ware valstrik voor verstrooide bestuurders.

Let op wat u ondertekent als u een auto huurt!

Een auto huren tijdens een buitenlandse reis gebeurt vaak. Uiteraard moet u waakzaam zijn over wat u tekent op het moment dat u de auto in bezit krijgt en terugbrengt. Tevens doet u er goed aan te zorgen voor een tegensprekelijke beschrijving van de staat van het voertuig, vooraf en achteraf.De huurcontracten voorzien vaak in een vrijstelling ten laste van de huurder in geval van schade. In bepaalde situaties is het zelfs mogelijk dat de bestuurder voor de volledige schade opdraait, met de kredietkaart als waarborg. Een onaangename verrassing vermijdt u dus maar beter.

bron www.arag.be