Fiscaliteit

De Belgische wetgeving omtrent fiscaliteit wordt niet eenvoudiger.

Maar de Belgische fiscaliteit laat u ook toe om te kunnen meegenieten van de verschillende fiscale voordelen die zij uitschrijft om bepaalde
aspecten van onze samenleving te stimuleren. Deze optimalisatie kunnen wij voor u tot in het detail bekijken. Vanuit onze kijk op uw verzekeringspakket en uw hypothecair dossier is een optimale aangifte dan ook het logische gevolg.

De combinatie van uw plannen, verbouwingen, aankopen of andere investeringen samengelegd met de krediet-en fiscale mogelijkheden is ook voor onze specialist hier op kantoor een enthousiaste uitdaging!

Als gemandateerde volmachthebber berekenen en verzorgen wij uw jaarlijkse aangifte van uw personenbelasting via Tax-on-web. Deze afdeling fiscaliteit is van toepassing voor
alle particulieren, niet voor KMO of ondernemingen.